دورتر

قرار بود تو چشم بگذاری و من قایم شوم

آنقدر در انتظار آمدنت بودم که تو دور شده بودی

دورتر از دور شاید

پ.ن: کسی قانون قایم باشک را اگر می داند به من هم بگوید

/ 2 نظر / 6 بازدید
تی تی

شاید بهتره هیچگاه قایم نشی تا منتظر بمونی [گل]

سینا

قانون و قواعد را خودمان تعریف می‌کنیم ولی اگر کسی چون پدر پسر بچه مدرسه با 2 ریال به آن .می‌شا... کاری از ما ساخته نیست.