نوشتم

نوشتم

 نیستی

خواند

 از اول هم نبودم

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
amordad

فاطمه جان درود بر شما.....وبت رو خیلی دوست دارم...بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنار او باشی و بدانی هرگز به او نمی رسی.[گل]

amordad

تا به جفایت خوشم، ترک جفا کرده‌ای این روش تازه را تازه بنا کرده ای با خبر از حال ما هیچ نخواهی شدن تا نکند با تو عشق،آن چه به ما کرده ای من ز لبت صدهزار بوسه طلب داشتم هرچه به من داده ای،وام ادا کرده ای!

amordad

تا به جفایت خوشم، ترک جفا کرده‌ای این روش تازه را تازه بنا کرده ای با خبر از حال ما هیچ نخواهی شدن تا نکند با تو عشق،آن چه به ما کرده ای من ز لبت صدهزار بوسه طلب داشتم هرچه به من داده ای،وام ادا کرده ای!