بعد تو

گاهی می  گویم ای کاش تو نبودی

تا قبل تو فرقی بین خوبی وبدی نبود

زشتی و زیبایی یکی بود

اصلن هیچی مهم نبود

دنیا تمام خاکستری بود

با تو دنیا رنگی شد

و بعد تو مانده ام با این همه سیاهی

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید