رویا

نمی دانم جایی بهتر از گوشه نشینی در خوابهای من پیدا نکرده ای

که هر شب به رویاهایم قدم می گذاری

ولی می ترسم روزی از خیالم هم بگریزی

/ 4 نظر / 2 بازدید
فاطمه

از رویا تا واقعیت تنها خواستن تو فاصله است

شکلات تلخ

من به تو چی بگم ؟؟ برات چی بنویسم؟؟ وقتی با سه خط کوتاه تا عمق قلب من رو تحت تاثیر قرار می دی. خیلی قشنگ نوشتی . جدا لذت بردم[بغل]

یلدا

خوشکل گفتی.... نترس اگر دوستش داشته باشی هیچ گاه از رویاهایت نمی رود...