قرار

قرار ما این نبود
تو رفته ای 
و من به انتظار دیدن دوباره ات
به هر چه انتظار ، جواب می دهم
قرارمان چه زود خاک می خورد
میان ازدحام این غریبه ها
دلم برای بودنت چه تنگ می شود
 بیا بیا
 

/ 7 نظر / 5 بازدید
ساجده فاضلی

هم عنوان وبت زیباست هم این مطلب سبز باشی عزیز[گل]

خانه ما

من از عشق هیچ نمیدانم....فقط هر روز که میبینم ....که میاید...نفس باقدمهایش ....مرا میبرد تا خیال های زیبایش....من از عشق هیچ نمیدانم...

سینا

"نیامدی که فلک خوشه خوشه پروین داشت..کنون که دست سحر دانه دانه چید بیا"

behnam

"قرارمان چه زود خاک می خورد" چه زود خاک می خورد چه زود خاک می خورد چه زود خاک می خورد[دست][دست][دست]

فرید ماهی گیر

متشکرم به خاطر پیام زیبا