غریبه

چه ساده از کنار من می گذری

انگار سالهاست که با هم غریبه ایم !!!!

 

پ.ن:می دونم امروز همه چیز تموم می شه

/ 7 نظر / 6 بازدید
سینا

دوستيهامان تكته بر باد است

سینا

دوستيهامان تكيه بر باد است