خیابان هنوز رد رفاقتمان را بر صورت دارد

من و تو

انگار هزار سال است دست از عاشقی شسته ایم

/ 6 نظر / 4 بازدید
ژوکر

سلام ژوکر به فاطمه ی مهربان ژوکر کم آورده یه کمی شاد باشی [گل][گل][گل]

امید

[گل]

فرنوش ایرانشاد

تو دست از عاشقی شستی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!//[تعجب]

سارا آرامش

اما من هنوز باور دارم که او خواهد آمد و قول داده ام تا آن روز عاشق بمانم.

رها

انگار هزار سال است یکدیگر را گم کرده‌ایم.....[گل]