چشم بر راه

انتظار سخت است و شکننده

انتظار نابود می کند و می میراند

منتظر، مظلوم ترین قربانی نیامدن هاست

/ 1 نظر / 6 بازدید
مازیار

هی رفیق ! از تو چه پنهان آدم ها آنقدر دورم زده اند که بعید نیست یکی از همین روزها میدانی را به نامم کنند ...