احساس مادر بودن را دوست دارم

وقتی در آغوشم فرداهایت را به بازی می گیری

 

/ 4 نظر / 6 بازدید
سارا آرامش

با تکاندنش درمن به لوس بازیش ادامه می دهد... می خواهم ببرمش پارک با زنبورها بازی کند.

رها

سفت در آغوشش بگیر چرا که این روزها دگر بار تکرار نخواهد شد[گل]

نجمه

دوست دارم مادر بشم و بغلش کنم.... برام دعا کن [گل] [بغل]