آینده

آینده ام را به چشمان تو می بخشم


می دانم روشن تر از آن را نخواهم یافت

/ 6 نظر / 5 بازدید
دروغهای مقدس

حوای عزیز ادامه دار است و بر طبق همان برنامه ایست که برایت گذاشته ام و امیدوارم تا آخر هفته این مسیج را بخوانی!

رها

و چشمانت راز جاودانگی زندگی من است[گل]