رفتی

بی آنکه بدانی سری که بر شانه ات تکیه نکند فرو می افتد

 

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
سينا

و چه دردی دارد تنهایی

شیطان

سری که برای ایستادن به شانه ای احتیاج داشته باشه روزی میافتد ... دیر یازود

امید

[گل]