چشمهای تو

امروز می خواهم تمام زن بودنم را به حراج بگذارم

به قیمت چشمهای تو

شاید دیگر نه از من زن بودن بماند نه از تو آن چشمهای دیوانه کننده

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
بی تو

اینجا می نویسم اینجا که هیچکس نبود برای همه ی نوشته هایی که نخواندم و نوشته بودی در تمام این نوشته ها با تو بودم و بی تو حالا اما... بنویس تا بخوانم می نویسم که بخوانی