برای تو که هنوز عاشقانه در این خانه را می کوبی

دیری است که عشق در این سرا مُرده است 

/ 6 نظر / 5 بازدید
سینا

عشق در زد، تو خواب بودی. چون هستی سوخته‌ای، هوار زدم و بر سر کوبیدم، تو خواب بودی. چو آوار بر سرم خراب می کرد، خانه را عشق، تو خواب بودی. من خراب بودم، تو خواب بودی. ....... خانه آوار شد، عشق پر زد، من در خواب شدم! تو خراب شدی!

شيطان

عشق رو در خود متولد كن ... باز ميگردد سلام فاطمه مهربون

چشمهایش

.

سارا آرامش

هست هست باید باشد... میدانم در همین نزدیکی خانه دارد.

رها

چه خوب که باز داری می‌نویسی[گل]