بغض

امروز هم تمام شد

من ماندم

 و

حرفهایی که در دل ماند

/ 6 نظر / 2 بازدید
فاطمه

کاشکی وقتی می نوشتم در کنارم بودی تا بغضم در آغوش تو می شکست

دل آرام

و هر روز مثل امروز تکرار می شود[ناراحت]

ساز خدا

سلام......ممنونم از حضورت لا بلای نوشته هایم .......وقت پرواز پرنده ای التماس دعا[گل]

سینا

وای به فردای فریادها

m.f

کاش می شد...

ساز خدا

نویسنده ای که شاید آن شب یخ زد......به روزم خوشحال می شم قلم رنجه کنید