خوشبخت

آغوشی که امروز تو را در خود دارد

بی شک خوشبخت ترین آغوش دنیاست

/ 8 نظر / 5 بازدید
سینا

و خودش چه؟؟ او هم هست؟

رها

و آغوش تو امن ترین جای دنیاست[گل]

دلم

آغوش خوشبختی وجود ندارد تو هم مثل من تنهایی