معشوق من

 

برای گم شدن در رنگ چشمانت

کدامین راه را جویم

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
فاطمه

هیچ می دانی هنوز هم غرق نگاهت هستم

محمد علي

همان رنگ می شی که گرگ ها را هم می درید!

من

ای آنکه یک شب بی خبر رفتی ای آنکه تاک آشنایی را ؛ از خوشه ی انگور مستی ها ، تهی کردی. رفتی، شنیدم هر کجا رفتی در آسمان رنگ ریا دیدی. با هر لبی چون آشنا گشتی صد خنده ی ناآشنا دیدی.