یا فال و یا اقبال

فرقی نمی کند  فال ورق بگیری

یا فال قهوه

دیگر او نمی اید

این روزها تمام فالگیرها مرثیه رفتنش را می خوانند

پ.ن: هیچوقت به فال اعتقاد نداشته ام و ندارم

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
فاطمه

نمی دانم چشمان تو چقدر آینده را درست پیشگویی می کنند

شکلات تلخ

این "او دیگر نمی آیدها " حسابی مرا بهم می ریزد. . . مهم نیست . هست!!![چشمک]