چشمان تو

نترس

 

چشمان تو اگر فراموشکار است .

 

قلب من فراموشی نمی گیرد.

 

/ 7 نظر / 5 بازدید
فرنوش ایرانشاد

[گل]

شیطان

از چه میترسی ... قلب من صندوقچه فراخی دارد ... سلام

امید

[گل]

سارا آرامش

چشمانت گویای رویاهای من است. چطوری دوست قشنگ و پر احساس من؟

سینا

به چشمانش گرفتاری حتی چشمان فراموشکارش

ژوکر

سلام ژوکر به فاطمه میروم زدیده ها نهان شوم میروم که گریه در نهان کنم یا مرا جدایی تو میکشد یا تورا دوباره مهربان کنم شاد باشی [گل][گل][گل]