نه تو آهوئی

نه من صیاد

از چه رو دلم را پی خود می کشانی؟

 

/ 9 نظر / 7 بازدید
آب تنی

دل بی چاره ی من باز هم سرگردان تو شده...

سينا

شاید موش و گربه اید!!!!!

امید

دل به دنبال تو و من به دنبال دلم...[گل]

دلآرام

تا تـو صیاد و دلـم صید تـو بود ایـن چنین رام بـر این دام نشست چـون شراب از لـب تـو می نوشید معتکف بـر در میخانه نشست دل اگر عاشق و شیداست همی هنرش جمله ز دلداری توست ورنه آن نیست که مرغ دل ما هر کجا دانه ی خوش دید نشست

شیطان

چقدر اخلاص و روراستی در این سه جمله هست ... سلام

سارا آرامش

فاطمه دخترم... کاش عاشقانه هایت دل تنگی مرا برآورده کند... حال بنویس.

سهیل

چون آهوی گمگشته به هر گوشه دوانم تا دام در آغوش نگيرم نگرانم