درد

می خواهم به همخوابگی با درد تن دهم

تو را باکی نباشد

که من دیگر  از این آزادی خسته ام

/ 4 نظر / 2 بازدید
آیدین

پروردگارا از تو سپاسگزارم که مرا با درد آشنا نمودی و....(قسمتی از مناجات شهید چمران) . . . سلام فاطمه ی جان چطوری خانومی ؟ خوبی تو!؟ امیدوارم شاد و موفق باشی[گل]

آیدین

در معرکه جنگ ــ هنگام که نیزه ها به هم مى خورد ــ ... و آن دم که شمشیرها فرود مى آمد، جانش را درباخت براى او. . . . ایــن آب را نــبــیــنــی هــمــرنــگ آســمــان!؟ روایتی متفاوت و نو از ... بسیار مسرور خواهیم شد اگر ما را در رهسپاری این روزها همرهی کنید.