تنهايي

خدای قشنگم

در میان آدمیانی هستم که نه درکشان می کنم نه زبانشان را می فهم

در وطن بودن و غم تنهاییی داشتن عجیب ویران می کند

 

پ.ن:رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن

          ترک من خراب شبگرد مبتلا کن

/ 7 نظر / 2 بازدید
فاطمه

خدایا بر تنهائیم بیفزا ولی امیدت را از من نگیر که با آن عالمی دارم

رضا

بابا گوشی مجانی رو بچسب xpango.com?ref=91607224

محمد

سلااااااااام آره غم کلا ویران کننده است من ویرانه ام میران شد استخوانهایم از دزون شکست ولی کسی صدای شکستن آنها رو نشنید[ناراحت] شاد باشی[ماچ][چشمک]

نرگس گ.

تنهایی درد نیست عزیزم. موهبتی است که تنها نصیب عاشقان میشود. و این عشق درون شما شعله دارد. عشق به خودی خود بسیار دلنشین است. [چشمک][گل]