"ای عشق جاویدان "

می خواهم تو را بلند فریاد کنم

/ 3 نظر / 6 بازدید
بارانی

شاید که فریادم تا ابد بلرزاند دل عاشقان را... [گل]

موحد

خداوند مقرب ترین بندگان خویش را از میان عشاق بر می گزیند شهید سید مرتضی آوینی