. قانون جاذبه - راز حوَِِا


راز حوَِِا

سیب تنها بهانه ای بود تا بتوانم طعم شیرین با تو بودن را بچشم

قانون جاذبه

 

هیچ قانونی نمی تواند جاذبه چشمان ترا نقض کند

 

   + فاطمه ; ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/۱٧
    پيام هاي ديگران ()

دريافت کد :: صداياب