. بغض - راز حوَِِا


راز حوَِِا

سیب تنها بهانه ای بود تا بتوانم طعم شیرین با تو بودن را بچشم

بغض

امروز هم تمام شد

من ماندم

 و

حرفهایی که در دل ماند

   + فاطمه ; ٥:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱۱/۱٦
    پيام هاي ديگران ()

دريافت کد :: صداياب