. فراموشی - راز حوَِِا


راز حوَِِا

سیب تنها بهانه ای بود تا بتوانم طعم شیرین با تو بودن را بچشم

فراموشی

از من سراغم را مگیر

خودم را در حوالی تو گم کرده ام

فراموش کرده ای؟

   + فاطمه ; ٤:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱۱/٧
    پيام هاي ديگران ()

دريافت کد :: صداياب