. راز حوّا را تنها خدا می داند - راز حوَِِا


راز حوَِِا

سیب تنها بهانه ای بود تا بتوانم طعم شیرین با تو بودن را بچشم

راز حوّا را تنها خدا می داند

سپید می شوم در سیاهی چشمهای تو

   + فاطمه ; ۳:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/٢۸
    پيام هاي ديگران ()

دريافت کد :: صداياب