. راز حوَِِا


راز حوَِِا

سیب تنها بهانه ای بود تا بتوانم طعم شیرین با تو بودن را بچشم

 

علارغم آنکه من فکر می کردم تو آدم بزرگی نبودی

تنها دروغگوی بزرگی بودی

 

   + فاطمه ; ٩:۱۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱٠
    پيام هاي ديگران ()

دريافت کد :: صداياب