. دیروز - راز حوَِِا


راز حوَِِا

سیب تنها بهانه ای بود تا بتوانم طعم شیرین با تو بودن را بچشم

دیروز

تا به تماشای تو آمدم ،خورشید غروب کرد

   + فاطمه ; ٧:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٢/٢۸
    پيام هاي ديگران ()

دريافت کد :: صداياب