. هواخواه توام جانا - راز حوَِِا


راز حوَِِا

سیب تنها بهانه ای بود تا بتوانم طعم شیرین با تو بودن را بچشم

هواخواه توام جانا

هوایم را داشته باش

که بدون هوا نمی توانم زندگی کنم

   + فاطمه ; ٧:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۱/۱۸
    پيام هاي ديگران ()

دريافت کد :: صداياب